Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Azra Džaferović

Bihać

Azra Džaferović rođena 1991. godine u Bihaću i trenutno je apsolvent na Fakultetu Zdravstvenih studija u rodnom gradu.

2012. godine postaje samostalna preduzetnica koja se bavi prodajom modnih dodataka (Retromania). Ističe kako kroz svoj rad stekla najviše iskustva u social media marketingu.

U proteklih nekoliko godina učestvovala je u raznim seminarima, radionicama i kursevima kako bi unapredila svoj posao.

Pohađala je akademiju „Žene kažu DA poduzetništvu“ u centaru za edukaciju i istraživanje “Nahla“. Kroz akademiju je prosla procedure registrovanja posla, naučila da izradi biznis plan, kako da brendira I reklamira proizvod, stekla vještine prezentovanja I pregovaranja.

Pohađala je kurs grafičkog dizajna, takođe u centaru za edukaciju i istraživanje “Nahla“. Kroz kurs se upoznala sa elementima i principima dizajna, kao I sa konceptom vizuelnog identiteta. Kroz kurs je sktekla znanje rada u Adobe paketu – Ilustrator, Photoshop I InDesing. Takođe je prisustvovala na mnogim radionicama u vezi fotografisanja i bavi se fotografijom. Azra konstantno se usavršava, te najviše u oblastima marketinga i promocije.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL