Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Emina Okanović

Sarajevo

Emina Okanović rođena je 1995. godine u Berlinu, a odrasla i školovala se u Sarajevu. Emina je završila Tursko Bosanski Koledž u Sarajevu, a nakon srednje škole, upisuje Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, smjer Automatika i elektronika. U septembru 2017. godine je diplomirala.

Tokom srednje škole učestvovala je raznim takmičenjima iz fizike i matematike, te je osvojila bronzanu medalju na svjetskoj olimpijadi iz turskog jezika. Pored turskog jezika, govori još tri. Takođe, ona je bila je učenisnica u raznim učeničkim projektima.

Emina je bila član udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo “STELEKS” i radila na organizaciji drugog sajma studentskih radova pod nazivom Sarajevo Innovations Festival (“SIFI”). Učestvovala je i u “European Youth Award” koji se organizovao u Gracu (Austriji).

Ona smatra da je djevojaka i mladih žena jako malo u IT svijetu, ali isto tako vjeruje da djevojke mogu biti veoma uspješne u ovom svijetu, samo ih treba motivisati i ohrabriti.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL