Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Gorana Pekić

Sarajevo

Gorana Pekić je rođena 1990. godine u Sarajevu, opština Centar. Osnovnu školu završila je u Mokrom, a srednju školu – Gimnaziju završila je u Palama.

U julu 2009. godine upisuje osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Oktobra 2013. godine završila je dodiplomske studije na smjeru Ekonomija javnog sektora i stekla zvanje diplomirani ekonomista.

U julu 2017. godine odbranom završnog rada na temu „Iskustva i problemi primjene ESCO modela u privredi BiH“ magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu na studijskom programu Makroekonomija, reforme i biznis.

Od septembra 2014. godine zaposlena je u firmi „Grijanjeinvest“ d.o.o. Pale.

Interesuju je IT tehnologije i želi da stiže nove vještine i znanja na tom polju.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL