Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Jasena Salkić

Tuzla

Kompanija:
Učenica, Gimnazija „Ismet Mujezinović“

Jasena Salkić je rođena 1999. godine i trenutno je četvrta godina Gimnazije „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Nakon mature planira da nastavi svoje školovanje i da upiše Fakultet Elektrotehnike u Tuzli.

Sa programiranjem se počela baviti iz hobija 2014. godine. A ljubav prema programiranju, tehnologiji i elektronici započinje na seminaru „Project Teach Teens“, za android mobilne aplikacije, gdje je imala priliku raditi sa profesorom iz Chichaga (Scott Steward).

Članica je kluba CROPbotics u Tuzli i preko te organizacije odlazi na međunarodni kamp robotike u Rijeci (Hrvatska). Takođe je učestvovala u seminaru u Dubrovniku , tema seminara je bila hydroponics. Najviše koristi C++ programski jezik, a savladala je i programske jezike kao što su HTML, CSS i JavaScript na radionicama u FreeCode Camp-u. Jasena se bavi i volonterski radom te je volontirala na „Space Apps Challenge“ u Tuzli, gdje NASA okuplja mlade inovatore.

Jasenu se konstantno ušavršava, a s obzirom da je najviše zanima robotika, najviše znanja stiče iz ove oblasti.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL