Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Marijana Udovičić

Gradačac

Marijana Udovčić rođena je u Gradačcu 1996. godine gdje je završila osnovnu školu i opštu gimnaziju nakon čega upisuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, smjer Elektroenergetika.

Od 2014. godine je aktivan član Udruženja studenata elektrotehnike Evrope EESTEC, lokalni komitet Sarajevo, gdje trenutno obnaša funkciju potpredsjednice za unutrašnje poslove u upravnom odboru Udruženja. Radeći na organizaciji različitih projekata u Udruženju stekla je mnoge vještine kao što su komunikacijske i prezentacijske vještine, poslovna komunikacija, planiranje aktivnosti u sklopu projekta kao i naravno timski rad te mnoge druge.

Radom u timu za dizajn i publikacije Udruženja naučila je osnove grafičkog dizajna a ubrzo nakon toga je bila i koordinatorica istoimenog tima na projektu Soft Skills Academy Sarajevo 2016. Zbog velike želje za usavršavanjem i simpatije prema tzv. mekim vještinama i gore navedenom projektu, preuzela je ulogu glavne organizatorice za Soft Skills Academy Sarajevo 2018.

Marijana želi da prenese stečena znanja na širu zajednicu, naročito na mlade djevojke koje sebe u budućnosti vide u IT sektoru. Smatra da prilike za usavršavanje u BiH itekako postoje, samo je potrebno imati želju i vidjeti prilike te ih iskoristiti na najbolji mogući način.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL