Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Dragana Preradović

Posljednih pet godina zaposlena je kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, i kao predavač na Medicinskom, Mašinskom, Poljoprivrednom i Fakultetu bezbijednosti.

Kompanija:
Ekonomski fakultet, Banja Luka

Dragana Preradović je dama koja je sa prosjekom 9,06 završila studije na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, smijer- računarstvo i revizija. Nakon odlično postugnutnog uspjeha Dragana nastavlja sa obrazovanjem i upisuje postidplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smijer – informacioni sistem i tehnologije. Takođe, i tu ostvaruje fantastične rezultate (sa prosjekom 9,57) i opet nastavlja sa obrazovanjem.

Trenutno je na doktorskim studijama u Mađarskoj na prestižnom ” Corvinus University”. Zahvaljujući fantastičnim rezultatima koje je postigla, Dragana ima mnogo radnog iskustva i u realnom i u državnom sektoru. Posljednih pet godina zaposlena je kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, i kao predavač na Medicinskom, Mašinskom, Poljoprivrednom i Fakultetu bezbijednosti: na predmetima iz oblasti poslovne informatike i statistike.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL