Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Održan prvi TECH2girls MeetUp!

Događaj je bio organizovan od strane TECH2girls PR tima u čijem sastavu su bile: Nikolina Bulović, Ivana Simić, Kristina Hinić i Azra Džaferović, na čelu sa mentoricom Ninom Kremenović. U događaju su uspješni pojedinci iz oblasti informacionih- komunikacionih tehnologija (IKT) sa slušaocima podijeliti svoja životna i poslovna iskustva. Ulaz na ovaj događaj je bio slobodan.

Ovo je prvi događaj koji se sprvove u okviru kampanje „Djevojke i mlade žene u tech svijetu“. Događaj je bio organizovan od strane TECH2girls PR tima u čijem sastavu su bile: Nikolina Bulović, Ivana Simić, Kristina Hinić i Azra Džaferović, na čelu sa mentoricom Ninom Kremenović.

U događaju su uspješni pojedinci iz oblasti informacionih- komunikacionih tehnologija (IKT) sa slušaocima podijeliti svoja životna i poslovna iskustva.

Govornici su bili iz različitih sfera IKT sektora, kao što su freelancing, obrazovanje i preduzetništvo. To su bile ujedno i teme prvog TECH2girls MeetUp-a. Govornici su bili: Tatjana Vučić Rogić, Jelena Miodragović, Dijana Vuković, Ljubica Predić, Vladimir Kežić i Željko Mandić.

MeetUp je imao za cilj da motiviše i inspiriše mlade žene i djevojke da se okrenu informacionim komunikacionim tehnologijama, kao tehnologijama budućnosti, te da ih informiše o prednostima i mogućnostima koje ovaj sektor pruža.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL