Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Coursera

Coursera je neprofitabilna obrazovna organizacija koja nudi veliki broj onlajn kurseva MOOCS. Osnivači ove organizacije su profesor informatike Andrew Ng i Daphne Koller sa Stanford Univerziteta. Coursera sarađuje sa mnogo univerziteta kako bi obezbijedila onlajn kurseve. Kursevi koji se mogu pohađati su iz oblasti fizikeelektrotehnikehemije,medicinebiologijesociologijematematikeinformatikeekonomije itd. U aprilu 2014, Coursera je imala 7.1 milion korisnika i 641 kurs, sa 108 univerziteta.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL