Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

Danas Fakultet strojarstva i računarstva kao registrirana visokoškolska institucija u okviru Sveučilišta u Mostaru svoju ulogu realizira kroz tri edukacijska ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski) i istraživanja čiji je cilj oplemenjivanje procesa obrazovanja i provedba rezultata u gospodarstvu.

Znanju se na Fakultetu pristupa kao glavnomu resursu koji se dijeljenjem uvećava i obnovljivom izvoru čiji se potencijali rabe za održavanje konkurentne prednosti na tržištu. Sinergija ideja, znanja i novih tehnologija primjenjiva u obrazovnome i znanstvenoistraživačkome procesu koja rezultira inovativnim gospodarstvom put su potpunije afirmacije Fakulteta kao kompetentne visokoškolske ustanove. Suvremeni smjerovi razvoja i tržišnoga gospodarstva nametnuli su i na FSR-u potrebu izraženijega i učinkovitijega povezivanja znanstvenoistraživačkoga rada i sustava obrazovanja na svim razinama.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL