Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

ITAcademy

ITAcademy je međunarodna škola za edukaciju i informatiku, sa prostorijama u centru Sarajeva i Banja Luke.

Organizacioni je dio kompanije LINK group, čije se sjedište nalazi u Beogradu. Radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije, Microsoft, Adobe i Apple.

Prostor ITAcademy se sastoji od moderno opremljenih sala i učionica, digitalnih servisa, stalno aktivne Distance Learning platforme za polaznike koji uče na daljinu, administrativnih kancelarija, biblioteke i fun rooma, prostora za odmor i druženje. 

Pošto školovanje na ITAcademy ima naglasak na savladavanju praktičnih vještina, redovno investiramo u resurse i znanja koja našim polaznicima omogućavaju da postanu visoko plaćeni profesionalci, stručnjaci, bez obzira da li je riječ o programiranju, dizajnu, administraciji ili IT menadžmentu.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL