Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Šta je to mašinski jezik?

Računarski maternji jezik, koji je drugačiji od računara do računara, nazivamo mašinskim jezikom – setom ugrađenih, primitivnih uputa. Ove upute su u obliku binarnog koda tako da ukoliko želite dati računaru naredbe na njegovom maternjem jeziku – morate ih unijeti u vidu binarnog koda. Primjera radi, da biste sabrali dva broja, morali biste unijeti upustva u binarnom kodu na sljedeći način:

1101101010011010

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL