Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Šta su to Assembly jezici?

Assembly jezik koristi kratke, opisne riječi za predstavljanje svake od uputa iz mašinskog jezika. Na primjer, riječ add obično predstavlja uput za sabiranje dva broja dok riječ sub predstavlja uputu za oduzimanje dva broja. Da biste sabrali brojeve 2 i 3 koristeći se assembly jezikom napisali bi sljedeća upustva računaru:

add 2, 3, result

Assembly jezici su razvijeni da bi olakšali programiranje. Međutim, budući da računar ne može izvršavati upustva napisane u assembly jezicima, program – zvan asembler – se koristi za prevod uputa napisanih u assembly jeziku u upustva koje računar razumije.

Pisanje programa u assembly jezicima je lakše od pisanja programa u mašinskim jezicima ali je i dalje naporno i mučno.  Pisanje uputa u assembly jeziku se u suštini ne razlikuje mnogo od pisanja istih u mašinskom jeziku. Iz ovog razloga, assembly jezici se nazivaju jezicima niskog nivoa zbog svoje bliskosti i uske povezanosti sa mašinskim jezikom.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL