Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

3. CSS

Postupak kreiranja CSS dokumenta je isti kao i kod kreiranja HTML dokumenata. Dakle, unutar foldera MojSajt kliknite desnim tasterom miša i odaberite iz padajućeg menija opciju  New > Text Document. Dobijeni fajl preimenujte u stil, a ekstenziju .txt zamijenite sa .css.

Da biste mogli uz pomoć CSS-a da definišete izgled elemenata stranice index, potrebno je da ovaj CSS fajl povežete sa fajlom index.html.

Detaljnije u prezentaciji 3. CSS

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL