Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

4. Slike

Uz odgovarajuće slike je svaki tekst mnogo jasniji i ljepši, zar ne? J Vrijeme je da naučimo kako da našu stranicu obogatimo i tim sadržajem.

Napravite novi folder unutar foldera MojSajt i nazovite ga slike. U tom folderu čuvaćete sve slike koje se nađu na vašoj stranici odn. sajtu. Npr. u folderu slike sačuvaćemo sliku pod nazivom webdesign.png.

Detaljnije u prezentaciji 4. Slike

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL