Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Dijana Vuković Grbić

Od marta 2008. godine, zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent na užoj naučnoj oblasti Računarske nauke (Katedra za računarsku tehniku), gdje je trenutno angažovana kao saradnik na predmetima: Strukture podataka i algoritmi, Programski jezici II, Internet programiranje, Mrežno i distribuirano programiranje i Projektovanje i razvoj Internet aplikacija (II ciklus).

Rođena 08.10.1984. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina.

U Prijedoru je završila osnovnu školu 1998. godine, a srednju Elektrotehničku školu 2003. godine.

Prvi ciklus studija je upisala 2003. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, studijski program Računarstvo i informatika, smjer Informacione tehnologije. Diplomirala u novembru 2007. godine (ocjenom 10) na temu Univerzitetski informacioni sistem, sa prosječnom ocjenom studiranja 8.54.

2008. godine upisala je drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, studijski program Računarstvo i informatika. Završni rad drugog ciklusa studija na temu Novi alat za otkrivanje sigurnosnih propusta Web aplikacija statičkom analizom izvornog koda odbranila je 2017. godine (ocjenom 10) čime je završila drugi ciklus studija sa prosječnom ocjenom 9.75.

Od 2013. godine student trećeg ciklusa studija na udruženom studijskom programu između Norveškog univerziteta nauke i tehnologije, Trondhajm, Norveška i Univerziteta u Banjoj Luci. Oblast istraživanja na trećem ciklusu studija – sigurnost i privatnost protokola za instant messaging.

Od marta 2008. godine, zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent na užoj naučnoj oblasti Računarske nauke (Katedra za računarsku tehniku), gdje je trenutno angažovana kao saradnik na predmetima: Strukture podataka i algoritmi, Programski jezici II, Internet programiranje, Mrežno i distribuirano programiranje i Projektovanje i razvoj Internet aplikacija (II ciklus). Osim navedenih predmeta, bila je angažovana i na predmetima: Arhitektura računara, Teoretski osnovi računarstva i Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje.

Članstvo u stučnim organizacijama

1. IEEE, studentsko članstvo (od 2011.).

2. COINS Research School of Computer and Information Security (od 2013.)

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL