Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Ljubica Predić

Ljubica Jaćimović Predić je diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlena je u Agenciji za informaciono društvo Republike Srpske na poziciji Viši Stručni Saradnik za projekte elektronske uprave, poslovne informacione sisteme i aplikativna rješenja u domenu državne i javne uprave.

Ljubica  Predić je diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlena je u Agenciji za informaciono društvo Republike Srpske na poziciji Viši Stručni Saradnik za projekte elektronske uprave, poslovne informacione sisteme i aplikativna rješenja u domenu državne i javne uprave.

Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci završila 1.03.1993. godine i istog dana započela radni staž u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ koju je sa odličnim uspjehom završila i u njoj stekla zvanje Elektrotehničar-energetičar.

U PTT sistemu, a kasnije u Poštama Srpske radila do 2008. godine na poslovima vodećeg inženjera, glavnog inženjera, sistem inženjera i rukovodioca službe.

U Agenciji za informaciono društvo, autor projekata i nosilac projektnih zadataka:

„Bezbjednost djece na internetu“, autor projekta koji ima za cilj promociju bezbjednog korišćenja interneta kod djece i mladih, „Borba protiv softverske piraterije“ u okviru kojeg je održan seminar „Prava intelektualne svojine i IT u RS“ , „eSrpska“ , portal javne uprave Republike Srpske, Obilježavanje Dana djevojaka u IKT„Girls day“ , inicijator obilježavanja ovog dana u RS, koji za cilj ima promociju IKT zanimanja i podsticanje djevojaka da izaberu ovo atraktivno zanimanje, “Obrazovanje za digitalno doba” je projekat započet u junu 2017. i trebao bi da traje godinama, kao i ”Bezbjednost djece na internetu”.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL