Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Fakultet elektrotehnike Tuzla

Fakultet elektrotehnike u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine (8 semestara) i studentima su na raspolaganju studijski programi pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika.

Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (2 semestra). Treći ciklus studija traje 3 godine (6 semestara).

SMJEROVI

  • Elektrotehnika i računarstvo

o          Elektroenergetske mreže i sistemi

o          Elektrotehnika i sistemi konverzije energije

o          Automatika i robotika

o          Računarstvo i informatika

o          Telekomunikacije

  • Tehnički odgoj i informatika

 

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL