Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Fakultet informacijskih tehnologija Travnik

Fakultet informacijskih tehnologija u Travniku, Univerziteta “Vitez”, je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru naučnih oblasti za koje je matična, obrazuje studnte na sva tri ciklusa studija: dodiplomske, magistarske i doktorske. Pored toga na fakultetu su zastupljeni i programi stalnog stučnog usavršavanja. Studije se odvijaju po modelu 4+1+3.

SMJEROVI

DODIPLOMSKI STUDIJ (4 godine)

  • Poslovna informatika
  • Informacijske tehnologija
CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL