Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Fakultet informacionih tehnologija u Banja Luci, Univerziteta “Aperion”

Fakultet informacionih tehnologija u Banja Luci, Univerziteta “Aperion”, stvara stručnjake koji će znanje stečeno u oblasti informacionih tehnologija uspješno primjeniti u praksi.

Studenti imaju mogućnost da nastavu pohađaju na dva ciklusa studija u trajanju od 3 ili 4 godine na prvom ciklusu i 1 ili 2 godine na drugom ciklusu studija.

SMJEROVI

  • Poslovna informatika (4 godine)
  • Poslovna informatika (3 godine)
  • Nastavnička informatika (4 godine)
  • Nastavnička informatika (3 godine)
  • Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija (2 godine)
  • Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija (1 godina)

 

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL