Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Fakultet za informacione tehnologije, Bijeljina

Fakultet za informacione tehnologije u Bijeljini pripada univezitetu “Slobomir P” i osnovan je 2003. godine. Studentima je na raspolaganju smjer Informacione tehnologije koje su u trajanju od 3 ili 4 godine. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.

 

Fakultet za računarstvo i informatiku u Bijeljini pripada Univerzitetu Sinergija. Univerzitet postoji od 2005. godine.

Postoje 2 ciklusa studija. Studentima je na raspolaganju smjer Računarstvo i informatika. Na smjer se upisuje 100 studenata. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.

 

SMJEROVI

OSNOVNE STUDIJE (4 godine)

  • Računarstvo i informatika
CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL