Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

  • ŠTA? Časovi programiranja u C++ (3 nivoa – programa)
  • KO? Pravo prijave imaju učenici od šestog do devetog razreda osnovne škole, učenici srednjih škola kao i ostali zainteresovani
  • KAD? Škola programiranja počinje sa radom 16.09.2017. godine
  • GDJE? Nastava će se odvijati subotom na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • PREDZNANJE? Nije potrebno za početni nivo
  • KAKO UČESTVOVATI? Prijave se popunjavaju preko obrasca čiji se link nalazi na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba
  • PLUS INFO: Učesnici će u zavisnosti od ranijeg predznanja biti razvrstani u grupe koje će raditi po jednom od tri programa:
  1. Program 1 (C++): osnovne programiranja (naredbe izbora, petlje, funkcije)
  2. Program 2 (C++): funkcije, strukture i osnove objektno-orijentisanog programiranja (OOP)
  3. Program 3 (C++): OOP i rješavanje algoritamskih problema.

Svaki učesnik će imati obezbjeđen računar za rad.

 

Kotizacija za pohađanje škole programiranja u trajanju od 12 sedmica po jednom učesniku je 120,00KM za članove UM KS, a za učesnike koji nisu članovi je 180,00KM. Informacije o učlanjenju se nalaze na web stranici Udruženja (godišnja članarina 12,00KM).

Više info: http://umks.pmf.unsa.ba/

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL