Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

E-čas

4. Slike

Uz odgovarajuće slike je svaki tekst mnogo jasniji i ljepši, zar ne? J Vrijeme je da naučimo kako da našu stranicu obogatimo i tim sadržajem. Napravite novi folder unutar foldera MojSajt i nazovite ga slike. U tom folderu čuvaćete sve slike koje se nađu na vašoj stranici odn. sajtu. Npr. u folderu slike sačuvaćemo sliku […]

3. CSS

Postupak kreiranja CSS dokumenta je isti kao i kod kreiranja HTML dokumenata. Dakle, unutar foldera MojSajt kliknite desnim tasterom miša i odaberite iz padajućeg menija opciju  New > Text Document. Dobijeni fajl preimenujte u stil, a ekstenziju .txt zamijenite sa .css. Da biste mogli uz pomoć CSS-a da definišete izgled elemenata stranice index, potrebno je […]

2. Linkovi

Bitni elementi web sajta su, između ostalog, i linkovi. Linkovi nam služe da se krećemo po sajtu i internetu uopšte. Stranice vašeg sajta povezaćete linkovima. Takođe, možete ga povezati sa promotivnim stranicama vašeg proizvoda/usluge (ukoliko ih imate) na društvenim mrežama. Možete ubaciti link koji vodi do nekog videa na YouTube-u i još mnogo toga. Detaljno […]

1. Korak po korak do vaše prve web stranice

Pripremite jedan web pretraživač (npr. Google Chrome ili Firefox) i jedan tekstualni editor (npr. Sublime Text, Notepad, Notepad ++ ili neki drugi) Napravite novi folder i dajte mu naziv npr. MojSajt. Unutar njega snimaćete sve fajlove koji će biti dio vašeg novog sajta. Sada ćete da kreirate vašu prvu web stranicu. Unutar praznog foldera MojSajt […]

Šta su to Java i World Wide Web?

Java je razvijena od strane tima vođenog James Gosling-om u kompaniji Sun Microsystems. (Sun Microsystems danas ne postoji pod orginalnim nazivom – kupljen je od strane Oracle-a 2010. godine.) Pod orginalnim imenom Oak, Java je osmišljena 1991. godine sa svrhom upotrebe na ugrađenim čipovima u potrošačkoj elektronici. 1995. godine, preimenovan u Javu, jezik je redizajniran za svrhu […]

Šta su to Assembly jezici?

Assembly jezik koristi kratke, opisne riječi za predstavljanje svake od uputa iz mašinskog jezika. Na primjer, riječ add obično predstavlja uput za sabiranje dva broja dok riječ sub predstavlja uputu za oduzimanje dva broja. Da biste sabrali brojeve 2 i 3 koristeći se assembly jezikom napisali bi sljedeća upustva računaru: add 2, 3, result Assembly […]

Šta je to mašinski jezik?

Računarski maternji jezik, koji je drugačiji od računara do računara, nazivamo mašinskim jezikom – setom ugrađenih, primitivnih uputa. Ove upute su u obliku binarnog koda tako da ukoliko želite dati računaru naredbe na njegovom maternjem jeziku – morate ih unijeti u vidu binarnog koda. Primjera radi, da biste sabrali dva broja, morali biste unijeti upustva u binarnom […]

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL