Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

TECH Fakulteti

Fakultet elektrotehnike Tuzla

Fakultet elektrotehnike u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine (8 semestara) i studentima su na raspolaganju studijski programi pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika. Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (2 semestra). Treći ciklus studija traje 3 godine (6 semestara). […]

Tehnički fakultet Bihać

Tehnički fakultet u Bihaću organizuje studije kroz tri ciklusa: osnovne studije koje traju 4 godine, odnosno 8 semestara.   SMJEROVI Elektrotehnički odsjek Računarstvo i informatika Automatika i elektronika Pročitaj više http://www.eduinfo.ba/drzavni-fakulteti/bihac/tehnicki-fakultet

Fakultet informacijskih tehnologija Travnik

Fakultet informacijskih tehnologija u Travniku, Univerziteta “Vitez”, je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru naučnih oblasti za koje je matična, obrazuje studnte na sva tri ciklusa studija: dodiplomske, magistarske i doktorske. Pored toga na fakultetu su zastupljeni i programi stalnog stučnog usavršavanja. Studije se odvijaju po modelu 4+1+3. SMJEROVI DODIPLOMSKI STUDIJ (4 godine) Poslovna informatika Informacijske […]

Fakultet informacionih tehnologija Travnik

Fakultet informacionih tehnologija u Travniku, Internacionalnog univerziteta, obrazuje studente na sva tri ciklusa studija po modelima 3+2+3 i 4+1+3.   SMJEROVI DODIPLOMSKI STUDIJ (3 i 4 godine) Informacione tehnologije Računarski sistemi i mreže Softversko programiranje

Fakultet kompjuterskih nauka Sarajevo

Fakultet kompjuterskih nauka u Sarajevu, pripada Univerzitetu Sarajevo “School of Science and Technology”. Osnovan je 2004. godine. Nastava se odvija u 3 ciklusa studija. Fakultet informacionih sistema u Sarajevu pripada Univerzitetu Sarajevo “School of Science and Technology” koji je osnovan 2003. godine. Na fakultetu postoje 3 ciklusa studija. Fakultet za inžinjering i informacijske studije u […]

Fakultet za informacione tehnologije, Bijeljina

Fakultet za informacione tehnologije u Bijeljini pripada univezitetu “Slobomir P” i osnovan je 2003. godine. Studentima je na raspolaganju smjer Informacione tehnologije koje su u trajanju od 3 ili 4 godine. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.   Fakultet za računarstvo i informatiku u Bijeljini pripada Univerzitetu Sinergija. Univerzitet postoji od 2005. godine. Postoje […]

Fakultet za informatiku, Nezavisni univerzitet Banja Luka

Fakultet za informatiku u Banja Luci, pripada Nezavisnom univerzitetu, i osnovan je sa ciljem da se obrazuju diplomirani inženjeri računarstva i informatike za tržišnu privredu gdje znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs.   SMJEROVI Računarstvo i informatika (4 godine) Poslovna informatika (3 godine) Računarstvo i informatika (1 godina) Poslovna informatika (2 godine)

Fakultet informacionih tehnologija u Banja Luci, Univerziteta “Aperion”

Fakultet informacionih tehnologija u Banja Luci, Univerziteta “Aperion”, stvara stručnjake koji će znanje stečeno u oblasti informacionih tehnologija uspješno primjeniti u praksi. Studenti imaju mogućnost da nastavu pohađaju na dva ciklusa studija u trajanju od 3 ili 4 godine na prvom ciklusu i 1 ili 2 godine na drugom ciklusu studija. SMJEROVI Poslovna informatika (4 […]

Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

Danas Fakultet strojarstva i računarstva kao registrirana visokoškolska institucija u okviru Sveučilišta u Mostaru svoju ulogu realizira kroz tri edukacijska ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski) i istraživanja čiji je cilj oplemenjivanje procesa obrazovanja i provedba rezultata u gospodarstvu. Znanju se na Fakultetu pristupa kao glavnomu resursu koji se dijeljenjem uvećava i obnovljivom izvoru čiji se […]

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL