Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

TECH Fakulteti

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Studij se odvija u okviru četiri odsjeka: – Odsjek za automatiku i elektroniku na kome studira 220 studenata na ETF-AB+ETF-B i 34 na postdiplomskom magistarskom studiju; – Odsjek za elektroenergetiku […]

Banja Luka College

BLC je gradska visokoškolska ustanova sa vizijom, misijom i savremenim studijem, koju gradimo na tome da su dobar početak i pravilan poslovni odnos put do uspjeha koji otvara vrata.

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. […]

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL