Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

TechStars

Ljubica Predić

Ljubica Jaćimović Predić je diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlena je u Agenciji za informaciono društvo Republike Srpske na poziciji Viši Stručni Saradnik za projekte elektronske uprave, poslovne informacione sisteme i aplikativna rješenja u domenu državne i javne uprave.

Dijana Vuković Grbić

Od marta 2008. godine, zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent na užoj naučnoj oblasti Računarske nauke (Katedra za računarsku tehniku), gdje je trenutno angažovana kao saradnik na predmetima: Strukture podataka i algoritmi, Programski jezici II, Internet programiranje, Mrežno i distribuirano programiranje i Projektovanje i razvoj Internet aplikacija (II ciklus).

Nina Kremenović

Prva iskustva Nina je sticala na Radio Televiziji Republike Srpske u Sektoru za promociju programa, te uzimanjem učešća u međunarodnom projektu World Expo 2010.

Meliha Gekić Lerić

Cerificirani EU TAC trener, trener za  “Start your business”, Business innovation program methodology. Trener za Project Cycle Management, Business Friendly Evaluation evaluator.

Tanja Madžarević

Ona je inženjerka, iskusna poduzetnica i uspješna menadžerica, fokusirana na razvoj poslovanja IT startupa i firmi, i na edukativne projekte iz STEM oblasti.

Majda Mujanović Babović

Osim toga redovno je angažovana od strane različitih institucija, organizacija i projekata kao trener i predavač (Work, Ready, Now!, Start-up akademija, Poslovni izazov i slično).

Dragana Preradović

Posljednih pet godina zaposlena je kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, i kao predavač na Medicinskom, Mašinskom, Poljoprivrednom i Fakultetu bezbijednosti.

Jelena Miodragović

Prva iskustva stekla je radeći za Education Development Centru. Radila je kao urednik za hrvatski portal ”Veseli Hackeri” kao i za Teleklik kao voditelj tima za odnose s javnošću.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL