Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

O nama

Projekat TECH2GIRLS se realizuje po prvi put u Bosni i Hercegovini sa ciljem povećanja broja djevojaka i žena u IT strukama kao perspektivnom i savremenom zanimanju.

Ovaj projekat jedan je od mnogobrojnih projekata Centra za razvoj karijere CERK.

Cerk je nastao kao inicijativa studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Zamišljen je kao servis kroz koji će mladi jačati svoje generičke sposobnosti, vještine i kapacitete s ciljem da budu konkurentniji na tržištu rada i informisaniji tokom obrazovanja.

Više o CERK-u možete potražiti na sajtu http://cerk.info/, kao i na društvenim mrežama facebook, linkedin, a za sva pitanja tu je i e-mail adresa kontakt@cerk.info.

TECH2girls namijenjen je djevojkama i mladim ženama iz Bosne i Hercegovine, starosti između 18 i 25 godina koje su zainteresovane za informacione tehnologije, programiranje, digitalni marketing, social media i srodne oblasti.

16 djevojaka grupisane u 4 tima sa mentorkom iz oblasti tech svijeta, radile su na društveno odgovornim rješenjima na 4 teme:

  1. TECH2GIRLS i obrazovanje – na koji način kreirati rješenja u formalnom i neformalnom obrazovanju za IT struku, sa naglaskom na obrazovanje djevojaka u toj oblasti sa ciljem povećanja djevojaka u tech svijetu ali i unaprijeđenju znanja onih koje su već dio tog svijeta;
  2. TECH2GIRLS i zapošljivost – kreirati rješenje na koji način se može unaprijediti zapošljivost tech djevojaka kao da li same tech djevojke mogu ponuditi neka rješenja za taj isti problem;
  3. TECH2GIRLS i preduzetništvo – na koji način podstaći tech djevojke na preduzetništvo, kako im olakšati registraciju preduzeća kao i freelance rad;
  4. TECH2GIRLS PR kampanja – osmisliti savrmenu PR kampanju na temu „Djevojke i mlade žene u tech svijetu“ koristeći digitalni marketing, social media i slične alate.

Projekat je podržan od strane AMBASADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA u BiH.

Za sva pitanja i dodatne informacije o projektu slobodno nas kontaktirajte na e-mail tech2girls@cerk.info.

 

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL